Wegwijzers tegen vereenzaming

26 September 2023

Wegwijzers tegen vereenzaming

Het is fijn om samen over de drempel te stappen. Letterlijk en figuurlijk.

Belgische 65-plussers die alleen wonen behoren tot de eenzaamste van Europa, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat ziek zijn eenzaam maakt, weten we al langer. Maar eenzaam zijn maakt ook ziek. Een gebrek aan kwaliteitsvolle sociale relaties verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten, beroerte,…   

In België namen tijdens de coronapandemie de eenzaamheidsgevoelens van alleenwonende 65-plussers toe met maar liefst 30%. Inderdaad eenzaamheid is een sociaal probleem. Het risico op vereenzaming is groter bij iemand die recent een partner verloor.  

Om die vereenzaming tegen de gaan heeft de stad Mechelen samen met de Mechelse ouderenraad, sinds april 2021, een mooi project: ‘Wegwijzers’.  

Het project ‘Wegwijzers’ richt zich op ouderen die nieuw zijn in de stad en op ouderen die door omstandigheden alleen kwamen te staan. Vier keer per jaar verstuurt de stad een brief aan hen met de vraag of ze mogen gecontacteerd worden en wat hun interesses zijn. En vervolgens worden ze gematched aan een lid van de ouderenraad, een ‘Wegwijzer’, met dezelfde interesses. Deze leden nemen telefonisch contact op voor een vrijblijvende babbel, om inlichtingen te geven of om samen iets leuks te gaan doen. 

"Sommige mensen weten bijvoorbeeld wel dat er van alles te doen is in hun buurt, maar durven daar niet alleen naartoe te gaan" zegt Groen-raadslid Miet Dirix. "Dan is het fijn dat er iemand is om samen met hen over de drempel te stappen. Letterlijk en figuurlijk." 

Regelmatig wordt er ook een gezamenlijke activiteit georganiseerd om zo de contacten tussen ‘Wegwijzers’ en aanvragers te bevorderen.   

Ook de Diestenaar is sociaal geëngageerd dat merkten we op tijdens Corona. Heel wat mensen schreven zich als vrijwilliger in op het platform Diest Zorgt waar mensen met een hulpvraag werden gekoppeld aan een vrijwilliger. 

"Wegwijzers" is een heel warm, mooi en succesvol project. We stelden aan het stadsbestuur voor om dit ook in Diest te realiseren.