Interpellatie over het niet afhalen van vuilniszakken

17 Januari 2022

Interpellatie over het niet afhalen van vuilniszakken

Hoewel iedereen voor die zakken betaald heeft, bleven vorig jaar in Diest nog 20% van de rollen liggen. Dat is goed voor een slordige 43.000 euro aan vuilzakken.

Gezien het huidige ongenoegen en de vele vragen die wij - en de bevolking - ons stellen bij het Optimo plan van Limburg.net, is onze fractie op zoek gegaan naar mogelijke aanpassingen.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Limburg.net alles behalve klantvriendelijk werkt en al zeker niet op maat van de klant, in dit geval de inwoners van Diest.

Daarom hebben we gezocht naar een tegemoetkoming voor onze bevolking.

In januari 2020 hebben we reeds gevraagd om de bedeling van de 'gratis' afvalzakken en de afvalbelasting te herzien.

In een heel aantal Limburgse gemeenten en Diest wordt restafval opgehaald via een systeem van tegoedzakken. Elk gezin betaalt via de afvalbelasting jaarlijks voor een aantal rollen grijze afvalzakken, die kunnen afgehaald worden in het stadhuis, het recyclagepark of deelnemende handelszaken.

Dat aantal is afhankelijk van de grootte van het gezin.

  • Zo betaalt iemand die alleen woont 12,50 euro voor twintig zakken van 22 liter.
  • Voor een tweepersoonsgezin is dat 25 euro voor twintig zakken van 44 liter.
  • Vanaf 4 personen stijgt het aantal rollen niet meer en is het vastgelegd op 30 zakken van 44 liter, waarvoor dat gezin 37,50 euro betaalt via de afvalbelasting.

Hoewel iedereen voor die zakken betaald heeft, bleven vorig jaar in Diest nog 20% van de rollen liggen. Dat is goed voor een slordige 43.000 euro aan vuilzakken.

Voor de duidelijkheid 43.000 euro in de kassa van Limburg.net!

Aangezien dit een negatief resultaat geeft voor de inwoners, willen we een constructieve oplossing voorstellen. Daarom kunnen we zowel het bedelen van gratis huisvuilzakken als de afvalbelasting herzien.

Het afschaffen van de gratis zakken kan de huisvuilfactuur doen dalen. Iedereen koopt wat men nodig heeft en betaalt voor wat men gebruikt.

Mensen die bv recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds of net een kind hebben gekregen of geadopteerd, kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds gratis huisvuilzakken ontvangen.

 

Ik wil volgende vragen stellen:

- Is het bestuur bereid om de bedeling van gratis huisvuilzakken en afvalbelasting te herzien? En op welke manier zouden jullie dat concreet en praktisch invullen?