Interpellatie over deelwagens

22 November 2022

Interpellatie over deelwagens

Autodelen is ook in Diest populair, dat bewijzen de cijfers. 

Afgelopen maanden kende Cambio autodelen een piek in nieuwe gebruikers. Zowel in september als oktober hebben meer dan 1000 mensen zich geregistreerd als nieuwe gebruiker.

De cijfers bewijzen dat ook in Diest autodelen populair is.

De bezettingsgraad groeit naar 40 %, terwijl Cambio een streefdoel heeft van 33 %. Piekmomenten geven 44 en zelfs 50% bezetting.

Tot en met oktober waren er 1355 ritten met een gemiddelde afstand van net geen 60 km.

Diest krijgt bij Cambio een goed rapport.

Onze fractie is ervan overtuigd dat een vierde deelwagen in Diest meer dan welkom is. Op die manier kunnen meer Diestenaren overschakelen van een eigen wagen naar autodelen en dragen we een steentje bij in het klimaatactieplan.

Als gebruikers te lang moeten wachten of als er meermaals geen deelauto beschikbaar is, dan haken ze af en gaan op zoek naar andere oplossingen. Daarom schuiven we dit best niet op de lange baan.

Daarenboven kan de stad bijkomend promotie maken voor een laagdrempelig deelplatform voor het delen van privé-wagens. Als voldoende inwoners zich aansluiten met hun eerste of tweede wagen, dan kan er in de meeste wijken snel gestart worden met autodelen. Het combineren van verschillende deelsystemen vormt trouwens geen enkel probleem. Het maakt dat het systeem van deelwagens meer gekend wordt en dat er nog meer vertrouwen komt in het principe.
Nog een mooi alternatief om autodelen bekend te maken bij onze inwoners is het delen van het gemeentelijk wagenpark buiten de kantooruren via het deelplatform.

 

Ik stel volgende vragen:

  • Is het bestuur bereid om - in overleg met Cambio - een vierde deelwagen beschikbaar te stellen? Kan er ook meteen geopteerd worden voor een elektrische wagen?
  • Is het bestuur bereid om promotie te maken rond private autodelen en eventueel een deelplatform voor privé en/of het gemeentelijk wagenpark opstarten?