Eindelijk start studie waterrecreatie Halve Maan

14 December 2022

Eindelijk start studie waterrecreatie Halve Maan

Voor Diest zou het een ramp zijn moest zwemmen in openlucht niet meer kunnen.                                      

Op zondag 1 mei ging het zwembad van de Halve Maan opnieuw open. Die dag voerde Groen Diest samen met Groen-provincieraadslid Stef Boogaerts actie aan de ingang van het domein om aandacht te vragen voor het behoud van zwemwater in openlucht, in Diest en op andere domeinen in Vlaams Brabant. Een geërgerde domeinverantwoordelijke liet ons door de veiligheidsploeg aanmanen om onze biezen te pakken.

Nog voor de start van het nieuwe zwemseizoen werd op de provincieraad van 15 maart 2022 beslist dat “de provincieraad akkoord gaat met het opstarten van studies die alternatieven voor de huidige vormen van waterrecreatie op de domeinen Huizingen, Kessel-Lo en Diest onderzoeken (renovatie, vernieuwbouw, zwemvijvers, speelwater, enz)”.

Nadien werd het stil vanuit de deputatie, terwijl de commotie en frustratie op het domein van de Halve Maan en op de sociale media in de loop van afgelopen hete zomer stevig opliepen. De openingsuren bleven beperkt, er kwamen sluitingsdagen op maandag en dinsdag, het reservatiesysteem (een hardnekkig restant uit coronatijden) liet maar 1600 bezoekers toe die niet werden uitgecheckt waardoor het soms leek alsof er nauwelijks volk was, terwijl toch het bordje ‘volzet’ aan de poort hing. Personeel werd het zwijgen opgelegd, een redder werd na kritiek ontslagen, de hele rekrutering van redders bleek een grote farce. Als klap op de vuurpijl kregen drie redders op het einde van het seizoen een negatieve evaluatie.

Er zijn heel wat vragen te stellen bij de manier waarop het domein beheerd wordt. Is hier slechte wil in het spel? Worden er bewust inkomsten genekt? Voor heel wat Diestenaars leeft het gevoel dat de sluiting van het zwembad zo is ingezet. Strijdbaarheid en frustratie maken plaats voor berusting in een slechte afloop.

Zeker nu het zwemseizoen al een paar maanden voorbij is en de aandacht weer verslapt is, willen Groen Diest en de provincieraadsleden voor Groen de strijd absoluut niet opgegeven, temeer omdat de meerderheidspartijen in Diest ook in de deputatie zitten en weerloos lijken. We blijven het dossier van dichtbij opvolgen. Vanuit de Groen-fractie in de provincieraad worden vragen gesteld, onder meer naar de evaluatie van het personeel van het provinciedomein.

Negen (!) maanden na de beslissing van de provincieraad om te starten met de studies wordt op de volgende provincieraad van dinsdag 20 december (punt 12) vanuit de deputatie eindelijk een concreet tijdspad voorgelegd voor het aanstellen van een studiebureau dat de mogelijkheden van waterrecreatie moet gaan onderzoeken: ‘Voorstel nr. 106 Overheidsopdracht voor het aanstellen van een studiebureau die de mogelijkheden van waterrecreatie op de provinciale domeinen Huizingen, Kessel-Lo en Halve Maan Diest onderzoekt en vergelijkt; goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen’ (uit de agenda 20/12/22 van de Provincieraad van Vlaams-Brabant).

Opnieuw geeft de deputatie zich hiervoor ruimschoots de tijd: tegen juni 2023 zou de overeenkomst met een studiebureau moeten kunnen starten.

Gedeputeerde Ann Scheveneels (Open VLD) komt de laatste tijd naar buiten met een goednieuwsshow als het gaat over de Halve Maan: er komen speelzones bij en de kajakkers krijgen nieuwe steigers. Dat is natuurlijk fijn, maar over het zwembad wordt voorlopig met geen woord meer gerept.

Voor Diest zou het nochtans een ramp zijn moest zwemmen in openlucht niet meer kunnen. Of het gaat om natuurlijk zwemwater, een zout- of chloorbad, nieuw of gerenoveerd, is voor de Diestenaars van ondergeschikt belang. Een perspectief krijgen op blijvend kunnen zwemmen op de Halve Maan, dat is wat er op het spel staat.